دوشنبه ١٩ آذر ١٣٩٧
تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.