دوشنبه ١٩ آذر ١٣٩٧
  •  

تعرفه هتلینگ وحق العلاج به ازای هرروزبستری دربیمارستان امام خمینی (ره)دهدشت

 

تعرفه

نوع خدمت

 

1/332/000

هزینه بستری دربخش های عمومی نظیر:اتفاقات،داخلی،جراحی زنان،جراحی عمومی ،جراحی مغز واعصاب،زایشگاه ،گوش ،حلق،بینی وچشم

 

9/320/000

 

تخت نوزادان

30/900/000

 

CCU

6/181/000

NICU

 

2/424/000

 

CCU POST

6/181/000

ICU

 

2/664/000

یک تختی

 

1/998/000

 

دو تختی

2/664/000

 

ایزوله

 تعرفه های بیمارستان

تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.