جمعه ٢٥ آبان ١٣٩٧

ریاست بمیارستان: آقای سید امین یوسفی نیا                             پست الکترونیک: ayousefim@yahoo.com

تحصیلات:کارشناسی ارشد آموزش پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سابقه کار:15 سال

سابقه مدیریت بیمارستان های استان:7 سال

سوابق کاری:

- رئیس اداره مدیریت بیمارستانی  و حاکمیت بالینی دانشگاه

- مدیر بیمارستان های شهید بهشتی و شهید رجائی یاسوج

- معاون بیمارستان امام سجاد(ع) یاسوج

تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.