سه شنبه ٠٣ ارديبهشت ١٣٩٨

Effect of Whole Body Massage by Patients Companion on the Level of Blood
Cortisol in Coronary Patients: A Randomized Controlled Trial
Mohsen Adib-Hajbaghery 1, *, Rahman Rajabi-Beheshtabad 2, Ali Abasi

   دانلود : nms-02-13781.pdf           حجم فایل 117 KB
تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.