سه شنبه ٠٣ ارديبهشت ١٣٩٨

مسئول دفترپرستاری :آقای بازرگان  می باشد

مدرک تحصیلی :کارشناس پرستاری وارشدمدیریت

این واحددارای 8نفرپرسنل پرستاری می باشندکه در سه شیفت صبح وعصر و شب انجام وظیفه می نمایند.


 

تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.