جمعه ٣٠ فروردين ١٣٩٨

سیاست کلی بیمارستان

   دانلود : جراحی.pdf           حجم فایل 198 KB
   دانلود : ترخیص.pdf           حجم فایل 309 KB
   دانلود : فرایند_تریاژ1.pdf           حجم فایل 335 KB
   دانلود : فرایند_پذیرش2.pdf           حجم فایل 382 KB
تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.