سه شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٧

مسول واحدخدمات:محمدعلی نجاتی

مدرک تحصیلی:کارشناس اتاق عمل


تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.