سه شنبه ٢٩ آبان ١٣٩٧

مسئول واحد:محمدجوادجناب

مدرک تحصیلی:کارشناس روانشناسی ومهندسی صنایع

تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.